logo
Register | Login

Email / Điện thoại

Password

Remember password Forgot Password

Forum
Email
 Register Forgot Password
Password
Remember password
Thông tin thành viên
Bí danh Kim Anh
Số chủ đề 0
Số bài viết 0
Điện thoại 0963296269
Thông tin liên hẹ 12/31/39/639 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi
Avatar
Các chủ đề mới tham gia

HEADQUARTERS

No. 01, Lane 29, Alley 03, Pham Tuan Tai Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam.

024 6293 6199
vanphong.hn@viet-uc.edu.vn

Viet Uc Company in MELBOURNE
Building 474 Flinders, City. Melbourne, Australia.
61 4665 99919
The Ho Chi Minh branch
No. 80, Binh Gia Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
09 6696 1916 / 09 1926 1656
The Nghe An branch
No. 15, Phan Boi Chau Street, Le Loi Ward, Vinh City, Nghe An.
09 1116 7959 / 09 1540 4989
The Vinh Phuc branch
C36, Ba Trieu, Lien Bao, Vinh Yen City, Vinh Phuc.
09 1616 9619 / 08 5756 5859
The Ninh Binh branch
23 Pham Ngoc Thach, Kim Da Street, Ninh Binh City.
08 2526 2272 / 03 3517 6161
The Phu Tho branch
100 Hoa Vuong, Doan Ket, Viet Tri City, Phu Tho.
09 6256 5899 / 09 1224 3289
The Hung Yen branch
Lot 9, Nam Tien Street, Hong Chau Ward, Hung Yen City.
09 0452 9232 / 09 1696 2611
The Quang Ninh branch
43, Group 6, Zone 3, Hong Ha Ward, Ha Long, Quang Ninh.
09 1991 5696 / 09 1222 6986
The Thai Nguyen branch
No. 16, Ngo Thi Sy Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen.
09 1991 5696 / 09 1696 2611
The Khanh Hoa branch
02/ 35 Link 5-6 Thai Hung Residential Area, My Gia, Nha Trang.
09 1616 9619 / 09 0653 4900
The Nam Dinh branch
No. 42 Vu Ngoc Phan, Ha Long Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province, Vietnam.
09 4449 1293